Scroll to top

Preferowane godziny zajęć:

(inne godziny też można rezerwować, jeśli poniższe nie są dostępne):
09:00–>10:00  |  10:00–>11:00 |  11:15–>12:15  |  12:15–>13:15 | | 14:00–>15:00  |  15:00–>16:00|  16:15–>17:15 | 17:15–>18:15 | 18:30–>19:30|